Loài Cầy vằn quý hiếm về Việt Nam

Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (CPCP) vừa tiếp nhận hai con – loài từ vườn thú Newquay, Vương quốc Anh.

Một con cầy vằn vừa tới Việt Nam.
Một con cầy vằn vừa tới Việt Nam. (Ảnh do CPCP cung cấp).

Hai con cầy vằn () là con cháu của 6 con cầy vằn trước đây ở Việt Nam gửi đi Anh năm 2004 để tránh nguy cơ bệnh dịch trong khuôn khổ Chương trình mượn giống sinh sản bảo tồn loài cầy vằn. Chúng trở lại Việt Nam đúng 30 Tết để tiếp tục phối giống vào mùa xuân này.

Chương trình thực hiện giữa Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê, vườn quốc gia Cúc Phương và các vườn thú của Anh nhằm thiết lập quần thể cầy vằn có nguồn gene khoẻ mạnh trong điều kiện nuôi nhốt, nâng cao nhận thức toàn cầu về bảo vệ loài cầy vằn nói riêng và các loài thú ăn thịt nhỏ ở Việt Nam nói chung. Đồng thời hoạt động này cũng cải thiện công tác quản lý và nhân giống cầy vằn, đây sẽ là kỹ năng nhằm trợ giúp các hoạt động bảo tồn ngoại vi đối với các loài thú ăn thịt nhỏ qúy hiếm khác.

Theo thông báo của CPCP, hai con cầy vằn sinh ra ở Anh quốc sau khi vượt 9.000 km về Việt Nam sẽ được chăm sóc tỷ mỷ và cách ly trong 30 ngày trước khi cho phối giống.

Anh Trần Quang Phương, Quản lý Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê nói: “Việc chuyển giao thành công hai cày vằn từ Anh về Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể tính đa dạng nguồn gene để đáp ứng tốt công tác nhân nuôi sinh sản loài động vật quý hiếm tại Cúc Phương và cũng là tiềm năng quý báu cho những hoạt động tái thả lại tự nhiên trong tương lai“.

Theo đánh giá của các tổ chức bảo tồn, tại Việt Nam, mức độ buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã nói chung và các loài thú ăn thịt nhỏ nói riêng ngày càng gia tăng do nhu cầu sử dụng tăng.

CPCP là nơi cứu hộ thành công tê tê đầu tiên. Hiện chương trình đang chăm sóc hơn 30 con đều là các loài quý hiếm như mèo rừng, cầy mực, cầy vòi mốc, cầy tai trắng, tê tê.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>