hoàng đế liu fei

Kho báu hoàng gia chứa đầy báu vật trong lăng Lưu Phì

Những đồ vật quý trong lăng mộ Lăng mộ niên đại 2.100 năm của Lưu Phì, con trưởng của Hán Cao tổ Lưu Bang, đã được khai quật tại Giang Đô, tỉnh Giang Tô, chứa đầy vàng bạc và các báu vật cổ. Lăng mộ của Tề vương Lưu Phì đã được tìm thấy trên một ngọn núi gần các khu vực more »